top of page
Bornage de propriété Arlon & Bastogne

Afbakening van onroerend goed in Aarlen & Bastogne

De afbakening is een technische en juridische handeling die het mogelijk maakt om de scheidingsgrens tussen aangrenzende eigendommen te herkennen, uitgevoerd door een landmeter-expert, de enige gekwalificeerde professional die dit nauwkeurige en rigoureuze werk uitvoert.


Het vereist verschillende stappen:


Na een gerechtelijke procedure te hebben doorlopen via raadpleging van authentieke akten, diverse documenten via de gemeenteadministratie,… voert de landmeter-deskundige zijn praktische werkzaamheden uit zoals opmeten. Hij stelt het afbakeningsplan op en stelt het meetrapport op dat door de verschillende partijen moet worden aanvaard en ondertekend. Na ondertekening van de akte is de laatste stap het afbakenen van de percelen.

bottom of page